CONTACT US

合作咨询联系方式

联系我们

欢迎联系我们!

022-28239411
022-28525566-0

联系我们

Email Address:

1953950680@qq.com

联系我们

公司地址

天津市津南区双港工业区慧科路与睿科道交口研创产业园20号楼-1

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

Copyright © 2019    天津市津低宏泰电器有限公司

天津市津低宏泰电器有限公司
TIANJIN JINDI ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

地址:天津市津南区双港工业区慧科路与睿科道交口研创产业园20号楼-1    邮编:300200                     

电话:022-28239411 / 022-28525566-0  E-mail:1953950680@qq.com         传真:022-28239411